Hästhälsa och hästhållning

MRSA hos hästar

2010-04-13 13:04 #0 av: sallberglina

MRSA är förkortningen för meticillinresistent Staphylococcus aureus, som är en grampositiv stafylokockbakterie som har utvecklat resistens för betalaktamantibiotikat meticillin. Inte mindre än tolv fall av hästar som smittats med MRSA har sedan 2007 upptäckts i Sverige, varav två fall nyligen, enligt källan tidningenridsport.se som skriver om detta i artikeln "Tolv fall av MRSA hos svenska hästar", publicerad 2010-04-07.

Stafylokocker är en vanlig bakterie som finns i övre luftvägar och normalflora, vanligtvis i näshåla hos både människa och häst. Vissa stammar av bakteriearten är dock opportunistiska patogener, vilket innebär att de under bra förhållanden, vad gäller dem själva, kan orsaka sjukdomar. Hos människa kan dessa sjukdomar vara lindriga till direkt livshotande, exempelvis genom variga sårinfektioner, matförgiftning, hjärninflammation eller toxish shock syndrome (TSS), samt att den normala bakteriefloran påverkas.

mule.jpg

Staphylococcus aureus kan finnas naturligt i hästens nos.


De stammar som är sjukdomsframkallande har tidigare kunnat behandlas med betalaktamantibiotikat meticillin, men mot detta antibiotika har resistens utvecklats, antingen genom att bakterierna producerar ett ämne som bryter ned antiobiotikat eller genom att bakterierna förändrar sin utsida så att antibiotikat inte känner igen bakterierna. Resistensen innebär att läkemedlet inte hjälper mot infektionen, som då kan bli allvarligare. Ett annat antibiotika, vancomycin, som är mycket dyrt och som ges intravenöst samt kan ge allvarliga bieffekter, har då använts, men nu har även resistens mot detta antibiotika kunnat påvisas, vilket gör att MRSA också kan vara multiresistent.

Anledningen till att MRSA är så svårt att få bukt med är förutom resistensen också den otroliga smittspridningen. MRSA kallas ofta för mördarbakterier och ger upphov till vad som kallas sjukhussjukan, eftersom spridningen av bakterierna är så stor och främst ses på vårdmottagningar, som sjukhus och tandläkarstationer och nu också veterinärkliniker. Bakterien sprids alltså lätt nosokomialt, mellan personal-personal, personal-patient och mellan patienter på vårdmottagningar, och de kan även spridas genom zoonos, det vill säga mellan människa och djur. Spridningen sker direkt alternativt via fomiter, så som vanlig sjukhus- eller veterinärutrustning.

 

vet.jpg
MRSA kan spridas på sjukhus och veterinärkliniker, via direktkontakt
mellan olika personer eller mellan människa och djur alternativt via utrustning.
Bild lånad från: http://www.djursjukhuset.se/?q=sv/node/126


Eftersom bärare överhuvudtaget inte behöver vara medvetna om att de bär MRSA, då alla smittade nödvändigtvis inte behöver få några symptom, ökar spridningen av MRSA ytterligare. För att försöka hejda spridningen är det mycket viktigt med god handhygien, desinfektion av ytor och material på vårdanstalter samt isolering och smittspårning. MRSA-infektion är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Sedan 2007 har det rapporterats om tolv fall av MRSA hos häst i Sverige, varav två enligt källan tidningenridsport.se skett nyligen och vilka båda upptäcktes i sårinfektioner. Av denna anledning har Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, sedan hösten 2009 gett bland andra Skaraborgs djursjukhus i uppdrag att skapa hygienrutiner för klinikerna samt utveckla provtagningar för MRSA, i hopp om att minska smittspridning och infektion.

De hästar som är speciellt viktiga att ta prover på är de med hud- eller sårinfektioner, då särskilt dem som utvecklar infektion på plats på djurklinik, samt de som inte svarar på behandling med antibiotika. Av den anledning att MRSA kan skapa multiresistens mot antibiotika är det viktigt att inte i onödan behandla infektioner med antibiotika, vilket skulle kunna göra bakterien än mer svårbehandlad.

 

sårhäst.jpg

Sår utvecklade på djurklinik kan bero på infektion av MRSA,
och är därav mycket viktiga att provta.


Likväl inom djursjukvården som humanvården är hygienen avgörande för att minska smittspridningen av MRSA. Bland annat så kan användande av steril utrustning och handskar, nogrann rengöring mellan behandling av olika hästar och försiktighetsåtgärder vid sårrengöring vara av stor betydelse, liksom desinfektion av utrustning och ytor samt isolering av smittade hästar.

Skribent: Lina Sällberg, 2010-04-07

__________________________________________________________________________


Tack Ylvha (Killen) på hastfoto.ifokus.se för lånet av nedersta bilden i artikeln.

Anmäl
2010-04-14 16:58 #1 av: Hovgarden

Intressant artikel :)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.