2010-03-06 10:36 #0 av: sallberglina

I artikeln "Hundratals vanvårdade djur på gård i Halland", publicerad på tidningenridsport.se den 2010-02-25, kan man läsa om att hundratals (!) vanvårdade djur funnits på en gård i Halland, däribland hästar, hundar och katter, varav flera har blivit avlivade direkt på plats av veterinär.

Över 100 djur,  bl.a. hästar, hundar och katter, har blivit så pass vanvårdade av sin/sina ägare att vissa av djuren är i så dåligt skick att de måste avlivas akut på plats, enligt artikeln som finns att läsa här. Hur är detta möjligt? Hur kan människor behandla djur på ett sådant sätt att de knappt kan hållas vid liv, i så stor utsträckning? Och varför är inte straffen dör vanvård av djur strängare? Det kanske skulle kunna spara åtminstone några djurs lidande.

Vanvård av djur behöver inte handla om att man som djurägare har många djur som man inte kan ge tillräcklig skötsel åt. Kan man inte förse ett djur, oavsett art, med tillräcklig tillsyn, foder av bra kvalitet och friskt vatten så bryter man mot djurskyddslagen. Djurens hälsa ska främjas och deras naturliga behov ska tillgodoses enligt de svenska djurskyddslagarna. Till exempel så måste djuret kunna röra på sig så mycket som det behöver, kunna vila och hitta skydd för väder och vind och det vistas utomhus mycket. Läs mer om djurskyddslagarna här!

Misskötta hovar. Källa: http://www.expressen.se/p

Misskötta hovar.
Källa:http://www.expressen.se/polopoly_fs/1.704114!slot100slotWide75ArticleFull/3447786819.jpg

År 2008 beslutade riksdagen att ansvaret för djuskyddskontroller ska gå över från kommunernas ansvar till länsstyrelsens ansvar, för att få ett bättre djurskydd i Sverige. I artikeln "Djurskyddskontroller har halverats sedan flytten" i tidningen Ridsport, utgåva 3 den 11 februari 2010, skriver skribenten Marianne Greip att djurskyddet snarare försämrats efter detta beslut. Detta ska bero på att det inte finns tillräckligt med pengar att tillhåndahålla för ändamålet och att tjänsterna minimerats. Greip menar också på att de allvarligaste fallen inte upptäcks i tid, vilket resulterar i att djuren ofta får avlivas på grund av sitt lidande.

Vidare i artikeln har läkare och forskare Anders Thelin, som också utgivit en bok som bl.a. behandlar djurskyddets brister, uttalat sig om djurskyddet på sådant sätt att många gårdar trots att de blivit godkända på inspektion inte borde vara det, då de inte följer de djurskyddslagar som finns föreskrivna. Ett bra exempel på det menar Thelin är de fall med grisar som uppmärksammats i media hösten 2009, skriver Greip.

Tehlin jämför industriella jordbruk med kameler, som klarar sig genom djurskyddets sil, där myggorna, d.v.s. privata personer i många fall, rinner igenom och granskas. Han uttrycker sig också om att det är ägarna som bär ansvaret över sina djur, och där behövs kunskap!

Straffet för de som inte följer djurskyddets lagar kan anses vara för milt, vilket förutom okunskap också  skulle kunna vara en anledning till att vanvård av djur finns i så stor utsträckning i landet, som ändå har ett av de starkaste djurskydden i världen. I djurskyddslagen står det att: "Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1972:629)" Är detta ett tillräckligt hårt straff för någon som genom okunskap eller medvetet missköter djur? Högst två år i fängelse, alternativt böter.


2010-03-06
Lina, sajtvärd på New Forestponny iFokus